logo asoha  
     
  Spaans Genootschap
van Den Haag

e-mail: secretaria@asoha.nl
 

Wat is het Spaans Genootschap van Den Haag?
Het Spaans Genootschap van Den Haag, dat in 1920 werd opgericht als Genootschap Nederland-Spanje, voert sinds de jaren vijftig de naam Asociación Hispánica de La Haya. Het genootschap is de oudste hispanofiele vereniging in Nederland en is lid van de Unie van Iberische en Latijns-Amerikaanse genootschappen in de Benelux. Het doel van het Spaans Genootschap van Den Haag is het bevorderen van kennis van de cultuur en de taal van Spanje en van Latijns-Amerika.

Wat doet het Spaans Genootschap?
Het Spaans Genootschap van Den Haag organiseert lezingen, filmvertoningen, muzikale activiteiten en excursies, voornamelijk in het Spaans. Ook biedt het verschillende cursussen aan. Het kondigt in zijn bulletin concerten, recitals, exposities enz. aan, georganiseerd door derden.

Jaarlijks komen de hispanofiele verenigingen, die samen de ´Unión de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux´ vormen, bijeen voor de zogenaamde ´Jornada Hispánica´. Ieder jaar organiseert één van de verenigingen om de beurt deze ´jaardag´. In 2013 was het Spaans Genootschap van Den Haag voor de tiende keer gastheer. 

Logo
Het logo van het Spaans Genootschap van Den Haag is een ooievaar op een jacobsschelp. Deze schelp is het embleem van de apostel Jacobus de Meerdere, de schutspatroon van zowel Spanje als Den Haag, wiens graf zich zou bevinden in Santiago de Compostela in het Noord-Westen van Spanje. De ooievaar, die is afgebeeld in het Haagse wapen, komt veel in Spanje voor.

Leden en bestuur
Het Genootschap telt ongeveer 200 leden, die zich interesseren voor de Spaanse taal en cultuur en die in principe in het Spaans met elkaar communiceren. De meeste leden wonen in Den Haag, van  wie ongeveer een kwart van Spaanstalige origine. Onze native speakers zijn behalve uit Spanje onder meer afkomstig uit Argentinië, Chili, Mexico, Uruguay, Peru en Venezuela. Het Spaans Genootschap van Den Haag is een zelfstandige vereniging, die politiek en economisch totaal onafhankelijk is. Uit hun midden kiezen de leden een bestuur, dat in de jaarvergadering verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het bestuur is momenteel samengesteld uit vier leden, die de functies bekleden van voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster.

Het Spaanse Hof
In Den Haag zijn de ambassades van de Spaanstalige landen gevestigd. De oudste ambassade van Spanje is het Spaanse Hof. In 1677 kocht de Spaanse Ambassadeur in de Republiek der Verenigde Nederlanden, Don Emanuel Francisco de Lyra, het imposante middeleeuwse Huis van Assendelft in het Westeinde om er het Spaanse gezantschap te vestigen.

Tot 1811 heeft het gebouw dienst gedaan als residentie van de Ambassadeur van Spanje. Omstreeks 1755 heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, waarbij onder meer de voorgevel en het poortgebouw zijn vernieuwd.

Deze ets van de kunstenaar Adolfo Ramón beeldt de poortdoorgang uit. Boven de poort bevindt zich tussen twee leeuwen het wapenschild van de in 1746 overleden Spaanse koning Filips V. Tegenwoordig bevindt de ambassade van Spanje zich aan het Lange Voorhout.

Jaarlijkse bijdrage
Individueel € 22,-
Paar € 38,-
Student € 15,-

Gelieve de jaarlijkse bijdrage voor elk verenigingsjaar te voldoen vóór 15 januari, op girorekening 528207 ten name van ´Asociacón Hispánica de La Haya´.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.